Sagerne

Politiker misbrugte lokalplanproces Byplanudvalgets formand, Simon Pihl, fik i 2013 udsat vedtagelsen af lokalplan 195 for Furesøkysten med den begrundelse, at han var kommet i tvivl om udlæg af en sti i planen, men det var en lodret løgn. Han erkendte bagefter, at han gjorde det for at styrke sin egen valgkamp op til kommunevalget 2 måneder senere

Dårlig kultur på Lyngby rådhus Der er opstået en politisk kultur på Lyngby Rådhus, hvor borgere bliver forskelsbehandlet, fejl ikke bliver søgt rettet eller opklaret, og sager forsinket, fordi politikere misbruger deres magt til at varetage egne særinteresser. Dette er muligt, fordi forvaltningschefer blindt bakker de magtfulde politikere op i stedet for at sikre en lovlig forvaltningsudøvelse