Politiker misbrugte lokalplanproces Byplanudvalgets formand, Simon Pihl, fik i 2013 udsat vedtagelsen af lokalplan 195 for Furesøkysten med den begrundelse, at han var kommet i tvivl om udlæg af en sti i planen, men det var en lodret løgn. Han erkendte bagefter, at han gjorde det for at styrke sin egen valgkamp op til kommunevalget 2 måneder senere